Film från seminariet om fiskeriavtal

För alla som inte kunde komma till Stockholm i torsdags och lyssna på diskussionen om framtiden för EU:s fiskeriavtal finns nu en ny chans att ta del av samtalet. Hela seminariet kan man se i den här filmen:


Här kan man ladda hem eller bädda in filmen

Missa inte heller Europaportalens artikel EU:s fiskeavtal moderniseras – en mycket bra sammanfattning av vad som sades på seminariet.

och i programmet kan du se vilka som deltog.

Publicerat i aktuellt |

Isabella Lövin & Åsa Romson: Inrätta nytt FN-organ för haven

Isabella Lövin och Åsa Romson idag på SvD:s debattsida Brännpunkt: Inrätta nytt FN-organ för haven

Alla de faktorer som påverkar haven negativt är i allra högsta grad i dag gränslösa och internationella. Internationella åtaganden och högt utvecklat internationellt samarbete är därför den enda vägen framåt. Vi vill därför se ett nytt FN-organ, eller en fast struktur inom ett befintligt FN-organ, som har ansvar för att samordna arbetet med att förbättra havens tillstånd, skriver Isabella Lövin och Åsa Romson.

Publicerat i aktuellt |

Inbjudan till seminarium om fiskeriavtal, 1 mars i Stockholm

EU:s fiskeriavtal med utvecklingsländer har länge kritiserats av miljö- och utvecklingsskäl. Men vissa menar att det skulle vara värre för miljön och lokalbefolkningen om avtalen försvann. Vid det här seminariet kommer fyra ledande experter från Europa och Afrika att utifrån skilda perspektiv presentera sin syn på vilka krav som kan göra fiskeriavtalen hållbara.

> Ladda hem programmet för seminariet

När: 1 mars 2012, kl 12:00–14:30
Var: Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65 i Stockholm

Seminariet är öppet för allmänheten.
Språk: Engelska.
Ingen föranmälan krävs, men om du vet att du kommer får du gärna anmäla ditt deltagande till

Publicerat i aktuellt |

Därför röstar Gröna gruppen för fiskeriavtalet med Guinea-Bissau

Den Gröna gruppen i EU-parlamentet har länge efterfrågat rättvisa fiskeriavtal. Nu har fiskeriavtalet mellan EU och Guinea-Bissau tagit så stora steg framåt att vi kommer att rösta för det i EU-parlamentet i dag.

Det finns många problem med de fiskeriavtal EU har med länder i främst Afrika och Stilla Havet. I vissa fall är bestånden överfiskade och närvaron av EU-fartyg och andra utländska fartyg från t.ex. Kina, Ryssland eller Korea gör att det blir för lite fisk kvar till den fattiga lokalbefolkningen.

I Miljöpartiets valplattform 2009 skrev vi att MP vill att EU:s fiskeriavtal med fattiga länder ska omförhandlas så att de inte konkurrerar ut det lokala fisket eller leder till överfiske.

De senaste åren har det skett förbättringar i flera av fiskeriavtalen, och när det gäller den ettåriga förlängningen av avtalet med Guinea-Bissau har det tagits så stora steg framåt att det finns anledning att stödja avtalet. Den Gröna gruppen i EU-parlamentet vill från och med nu bedöma avtalen från fall till fall, och inte av principskäl alltid rösta nej.

Några av fördelarna med avtalet:
* Stödet från EU har bidragit till 88 procent av Guinea-Bissaus budget för fiskeförvaltning, och därmed spelat en viktig roll för de positiva åtgärder som har vidtagits för att utarbeta ny lagstiftning, fiskestatistik och resursförvaltning.
* Bland annat håller Guinea-Bissau på att bygga upp VMS, ett satellitsystem för att kontrollera fartyg och förhindra olagligt fiske.
* Den förbättrade förvaltningen av fiskebestånden tjänar även lokalbefolkningen på: bl.a. satsar man på att åstadkomma bättre hygieniska förhållanden för den inhemska sektorn – något som också kan leda till att Guinea Bissau kan exportera fisk till EU, vilket EU inte tillåter idag.
* Avtalet innehåller en klausul som säger att betalningarna till Guinea-Bissau avbryts om landet bryter mot mänskliga rättigheter och om de inte implementerar stödet till fiskesektorn som de ska.
* Avtalet är en stor del av statsinkomsterna i Guinea-Bissau, och är viktigt om man inte vill driva landet i armarna på den sydamerikanska kokainmaffia som använder landet som transit till Europa.
* Detta är en provisorisk förlängning på ett år. Det verkliga avtalet ska förhandlas om och kan förbättras ytterligare.

Det finns problem:
* Det finns givetvis fortfarande brister i kontroll och förvaltning. Datainsamling kring t.ex. bifångster av vissa arter är fortfarande inte fullständig och det behövs fler insatser för att förbättra den information som finns tillgänglig. Men skulle man avbryta fiskeavtalet nu skulle det ske försämringar i förvaltningen i stället för att man skulle fortsätta med de positiva förändringar som har skett. Dessutom finns ingenting som i så fall hindrar EU-operatörerna från att fortsätta fiska under olika privata arrangemang, vilket förhindrar samhällelig insyn och kontroll.

Läs mer i Isabella Lövins yttrande i utvecklingsutskottet om fiskeriavtalet med Guinea-Bissau.

Publicerat i aktuellt, EU-parlamentet |

Ersätt skrotat forskningsfartyg

Isabella Lövin skriver i dag en debattartikel i Göteborgs-Posten tillsammans med Grön Ungdoms språkrör Björn Lindgren: Ersätt skrotat forskningsfartyg.

Sedan det utsjögående forskningsfartyget Argos togs ur bruk förra året riskerar flera myndigheter att inte kunna utföra sitt uppdrag. För att säkra forskningen om övergödningen och fiskbestånden i våra hav måste regeringen skjuta till pengar för ett nytt Argos

Publicerat i media |

Kommissionen ska undersöka tillståndet för Outokumpu

Idag fick Isabella svar på en fråga hon ställde till EU-kommissionen före nyår.

Det handlar om det finska stålföretaget Outokumpu som vill öka sin produktion i Torneå vid den svensk-finska gränsen, något som förväntas öka de redan höga utsläppen av krom, cyanid, nickel och kvicksilver.

Tillsammans med sin finska kollega Satu Hassi i den gröna gruppen i EU-parlamentet ställde Isabella Lövin en fråga till EU-kommissionen där hon uppmärksammade två saker och undrade hur Kommissionen tänkte agera:

1. EU:s så kallade IPPC-direktiv kräver att bästa tillgängliga teknik ska användas för att minska industriutsläpp, men Naturvårdsverket har gett flera exempel på att bästa tillgängliga teknik inte används i anläggningen i Torneå och där utsläppen skulle kunna minskas ytterligare.

2. Dessutom kräver IPPC-direktivet att det ska ske en samordnad prövning av olika sorters utsläpp, men i det här fallet har inte vattenutsläpp och luftutsläpp prövats samtidigt.

I dag svarade miljökommissionären Janez Potočnik att Kommissionen kommer att begära information från de finska myndigheterna om tillståndet och om den föreslagna produktionsökningen vid Outokumpus anläggning.

Läs frågan och svaret.

Hela historien om Outokumpu kan man läsa på NSD.se, vars journalister Linda Danhall och Lotta Nilsson utsågs till årets miljöjournalister för sin artikelserie om Outokumpus utsläpp.

Publicerat i aktuellt |

Isabella tredje miljömäktigast i Sverige enligt Miljöaktuellt

Isabella på Miljömäktigast-galan 19 januari 2012. Foto: John Schütte

Isabella på Miljömäktigast-galan 19 januari 2012. Foto: John Schütte

I går kväll delade tidningen Miljöaktuellt ut priser till Sveriges miljömäktigaste personer. Isabella kom på tredje plats!

Jämfört med förra året har alltså Isabella Lövin och Maria Wetterstrand bytt plats med varandra som listans tvåa och trea. Andra miljöpartister på listan: Åsa Romson, Gustav Fridolin, Per Bolund, Carl Schlyter,  Kia Andreasson och Lise Nordin.

Publicerat i priser |