Därför röstar Gröna gruppen för fiskeriavtalet med Guinea-Bissau

Den Gröna gruppen i EU-parlamentet har länge efterfrågat rättvisa fiskeriavtal. Nu har fiskeriavtalet mellan EU och Guinea-Bissau tagit så stora steg framåt att vi kommer att rösta för det i EU-parlamentet i dag.

Det finns många problem med de fiskeriavtal EU har med länder i främst Afrika och Stilla Havet. I vissa fall är bestånden överfiskade och närvaron av EU-fartyg och andra utländska fartyg från t.ex. Kina, Ryssland eller Korea gör att det blir för lite fisk kvar till den fattiga lokalbefolkningen.

I Miljöpartiets valplattform 2009 skrev vi att MP vill att EU:s fiskeriavtal med fattiga länder ska omförhandlas så att de inte konkurrerar ut det lokala fisket eller leder till överfiske.

De senaste åren har det skett förbättringar i flera av fiskeriavtalen, och när det gäller den ettåriga förlängningen av avtalet med Guinea-Bissau har det tagits så stora steg framåt att det finns anledning att stödja avtalet. Den Gröna gruppen i EU-parlamentet vill från och med nu bedöma avtalen från fall till fall, och inte av principskäl alltid rösta nej.

Några av fördelarna med avtalet:
* Stödet från EU har bidragit till 88 procent av Guinea-Bissaus budget för fiskeförvaltning, och därmed spelat en viktig roll för de positiva åtgärder som har vidtagits för att utarbeta ny lagstiftning, fiskestatistik och resursförvaltning.
* Bland annat håller Guinea-Bissau på att bygga upp VMS, ett satellitsystem för att kontrollera fartyg och förhindra olagligt fiske.
* Den förbättrade förvaltningen av fiskebestånden tjänar även lokalbefolkningen på: bl.a. satsar man på att åstadkomma bättre hygieniska förhållanden för den inhemska sektorn – något som också kan leda till att Guinea Bissau kan exportera fisk till EU, vilket EU inte tillåter idag.
* Avtalet innehåller en klausul som säger att betalningarna till Guinea-Bissau avbryts om landet bryter mot mänskliga rättigheter och om de inte implementerar stödet till fiskesektorn som de ska.
* Avtalet är en stor del av statsinkomsterna i Guinea-Bissau, och är viktigt om man inte vill driva landet i armarna på den sydamerikanska kokainmaffia som använder landet som transit till Europa.
* Detta är en provisorisk förlängning på ett år. Det verkliga avtalet ska förhandlas om och kan förbättras ytterligare.

Det finns problem:
* Det finns givetvis fortfarande brister i kontroll och förvaltning. Datainsamling kring t.ex. bifångster av vissa arter är fortfarande inte fullständig och det behövs fler insatser för att förbättra den information som finns tillgänglig. Men skulle man avbryta fiskeavtalet nu skulle det ske försämringar i förvaltningen i stället för att man skulle fortsätta med de positiva förändringar som har skett. Dessutom finns ingenting som i så fall hindrar EU-operatörerna från att fortsätta fiska under olika privata arrangemang, vilket förhindrar samhällelig insyn och kontroll.

Läs mer i Isabella Lövins yttrande i utvecklingsutskottet om fiskeriavtalet med Guinea-Bissau.

Det här inlägget postades i aktuellt, EU-parlamentet. Bokmärk permalänken.