Viktiga fiskbeslut i EU 18–19 December 2012

VAD OCH NÄR?
18 Dec: EU-parlamentets fiskeriutskott röstar om den viktigaste delen i reformen av fiskepolitiken, grundförordningen (Rapportör: Ulrike Rodust).
19 Dec: Ministerrådet antar fångstkvoter för 2013 i bl.a. Nordsjön och Atlanten.

MINISTRARNA BRUKAR SÄTTA FÖR HÖGA KVOTER…
En genomgång av fiskeministrarnas beslut mellan 1987 och 2011 visade att de satte kvoter som överskred de vetenskapliga råden i 68% av fallen. Problemet är att dagens lagstiftning inte har uttryckligt bindande regler mot överfiske.

Detta är en av huvudorsakerna till att en majoritet av EU:s fiskbestånd är överfiskade.

… MEN PARLAMENTET SKA NU SÄTTA STOPP FÖR DET.
EU-parlamentet röstar om bindande regler som ska sätta stopp för den årliga kohandeln med kvoter. Förslaget – genomdrivet av den gröna gruppen – är att ministerrådet 2015 måste införa fångstkvoter som gör att fiskbestånden är friska senast år 2020. (Kvoter under FMSY för att nå bestånd med biomassa större än BMSY 2020.) Detta är en del i den stora reform av fiskeripolitiken som nästa år kommer att slutförhandlas mellan parlamentet och rådet.

SÄNKTA KVOTER, EN INVESTERING I FRAMTIDEN
Att låta fiskbestånden växa till hållbara nivåer är bra för havsmiljön och fiskeindustrin själv skulle snabbt tjäna på det. Genom att fånga lite mindre under ett fåtal år kommer bestånden att växa till sig och ge mycket bättre avkastning på lång sikt. En ny studie visar t.ex. att vi idag betalar motsvarande 199% ränta på torsken i Nordsjön jämfört med om vi skulle fiska hållbart. Detta pris får konsumenter betala idag.

FLER DETALJER OM FÖRSLAGEN I FISKERIUTSKOTTET
Det kommer att bli en jämn och spännande omröstning i utskottet. Efter tuffa förhandlingar mellan de politiska grupperna finns en överenskommelse som med knapp majoritet troligen får stöd 18 december och som innebär att:

  • Överfiske förbjuds. Samtliga EU:s fiskbestånd ska fiskas på hållbara nivåer 2015, med målet att bygga upp bestånden till 2020.
  • Fisket ska regleras stabilt enligt nya fleråriga förvaltningsplaner, istället för att fångsterna kan svänga kraftigt från år till år.
  • All fisk måste landas och ingen fisk får dumpas till havs. Dock går den föreslagna kompromissen inte långt nog och de gröna kommer försöka förbättra detta förbud mot ‘utkast’ av fisk.
  • Länderna måste minska sin överkapacitet i fiskeflottan – annars blir de utan pengar från havs- och fiskefonden.
  • EU:s fiskeriavtal med andra länder ska bli mer hållbara, bl.a. genom att bara omfatta ett överskott av fisk.

Förslag vars stöd är mer osäkert:

  • 10% av territorialvattnet ska skyddas helt från fiske.
  • I Medelhavet (som är särskilt överfiskat och där det inte finns något kvotsystem) ska man införa ett särskilt system för var enskilda fiskare får fiska.

KONTAKTER FÖR MER INFORMATION
Axel Naver, pressekreterare för Isabella Lövin
Ulrika Ekfeldt, pol. sakkunnig hos Isabella Lövin
Telefon och mejl – se sidan med kontaktinformation.

DOKUMENT: MINISTERRÅDET & KVOTER
Kommissionens förslag för TAC (total allowable catch) 2013, Nordsjön och Atlanten
Kommissionens förslag för TAC 2013, internationella bestånd
Kommissionens förslag för TAC 2013, Svarta havet

DOKUMENT: FISKERIUTSKOTTET & FISKEREFORMEN
Alla dokument (bl.a. förslag till betänkande, ändringsförslag, kompromissförslag) för fiskeutskottsmötet 17–18 december
Mötet går att följa direkt på utskottets webbplats.
Gröna gruppens krav i fiskerireformen.
Följ reformen av EU:s fiskeripolitik på CFP Reform Watch.

Bookmark and Share
Det här inlägget postades i aktuellt, EU-parlamentet. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.